Pravidlá používania súborov cookies

Adecco Slovakia, s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 077 866, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51396/B („Adecco“ alebo „my“) vám poskytuje najlepšiu on-line skúsenosť pri návšteve webovej stránky adecco.sk (ďalej len webová stránka). Na tento účel používame naše vlastné cookies a štandardné cookies tretích osôb, aby sme získali dáta o vašom on-line správaní pri vašej návšteve webovej stránky, a rovnako sledujeme, ako často webovú stránku navštevujete. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú anonymné a neidentifikujú vás ako jednotlivca, pokiaľ nám neposkytnete vaše informácie vyplnením formulára alebo prostredníctvom inej funkcionality. Ak osobné údaje získava Adecco, riadi sa také získavanie našimi pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré nájdete na [https://adecco.sk/privacy-policy].

Čo sledujeme

Na webovej stránke nepoužívame obťažujúce cookies na zber vašich osobných údajov. Na sledovanie vášho on-line správania a na získanie štatistických informácií vo všeobecnej úrovni používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, ako je napr. Google Analytics, nasledujúcimi spôsobmi:

 • Sledujeme počet návštev na webovej stránke, odkiaľ každý návštevník prišiel (t. j. stránku, ktorú ste navštívili predtým) a kam každý návštevník z webovej stránky odišiel (t. j. stránku, ktorú navštívite po opustení našej stránky).
 • Cookie je uložený na vašom zariadení po dobu maximálne jedného (1) roka, čo je spojené s vašou IP adresou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač uchováva na vašom zariadení. To nám umožňuje vysledovať, či sa na webovú stránku vrátite.

 

Ako spravovať cookies

Pokiaľ ste váš prehliadač nenastavili tak, aby odmietal cookies, vytvoria naše systémy cookies zakaždým, keď navštívite webovú stránku.

Môžete odmietnuť akceptovať cookies aktiváciou nastavenia vášho  prehliadača, ktoré vám umožní odmietnuť uchovávať cookies. To odstráni z cookie všetky informácie. Ak však toto nastavenie zvolíte, môže sa stať, že nebudete mať prístup k určitým častiam webovej stránky alebo nebudete môcť používať určitú funkcionalitu.

Cookies tretích osôb

Počas vášho prezerania webovej stránky si rovnako môžete všimnúť obsah
tretích strán. Môžeme vám rovnako ponúknuť príležitosť zapojiť sa a deliť sa
o informácie s inými prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú napr. Facebook, Linkedln a Twitter. Tento obsah je pridaný preto, aby sme vás mohli informovať o starostlivo vybraných informáciách, ktoré môžete považovať za relevantné alebo zaujímavé, to však môže spôsobiť, že tieto tretie strany – provideri budú ukladať ďalšie cookies vo vašom zariadení, nad ktorými nebudeme mať kontrolu. Navrhujeme preto, aby ste skontrolovali webové stránky takých tretích strán a ich pravidlá na ochranu osobných údajov, aby ste získali viac informácií o ich cookies a o tom, ako ich môžete spravovať.

Cookies používané na www.adecco-jobs.com

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak použijete odkaz na také stránky, upozorňujeme, že tieto stránky majú svoje vlastné pravidlá na ochranu osobných údajov a pre cookies a že za tieto pravidlá neprijímame žiadnu zodpovednosť. Skontrolujte, prosím, tieto pravidlá, predtým než poskytnete akékoľvek osobné údaje týmto webovým stránkam tretích strán.

Nižšie uvádzame príklady cookies, ktoré používa adecco.sk vrátane ich účelu, a iné  informácie, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Pripomíname však, že ak sa rozhodnete navštíviť stránky tretej strany prostredníctvom adecco.sk, nemusia nižšie uvedené cookies predstavovať vyčerpávajúci zoznam.

 • Cookie: ASP.NET_SessionId 
 • Cookie: SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 • Cookie: Favourites
 • Cookie: Applied
 • Cookie: RedirectDismissed
 • Cookie: Google-analytics.com
 • Cookie: ARRAffinity
 • Cookie: ai_user
 • Cookie: __RequestVerificationToken
 • Cookie: __cfduid    
 • Cookie: amazon-[language-locale]cookiePolicyAccepted 

 

Zmeny týchto pravidiel

Podmienky týchto pravidiel sa môžu priebežne meniť. Všetky významné zmeny týchto pravidiel zverejníme na tejto webovej stránke alebo vás budeme kontaktovať inými komunikačnými kanálmi.

Kontaktné údaje

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto pravidiel sú vítané a musia byť adresované privacypolicy@adecco.sk