Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, (00-844), Warszawa (dalej „Adecco”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Poniższy spis treści pomoże Państwu przejść bezpośrednio do części, która Państwa interesuje.

 

Spis treści: 

Dane osobowe, które możemy od Państwa gromadzić poprzez Stronę 

Dane osobowe jakie możemy od Państwa gromadzić poprzez Chat Bot’a 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim 

Adresy IP i pliki cookies 

Gdzie Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane 

Czy przesyłamy Państwa dane poza Polskę? 

Bezpieczeństwo danych 

Przysługujące prawa. Jak możecie Państwo uzyskać dostęp, poprawić i usunąć przekazane nam dane osobowe? 

Komunikacja marketingowa 

Zmiany niniejszej Polityki 

Kontakt 

 

 

Dane osobowe, które możemy od Państwa gromadzić poprzez Stronę

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystaWykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzysta ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść. 
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”). Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami  koniecznymi aby obsługiwać Państwa zgłoszenie. Inne dane lub dane osobowe, którymi się Państwo z nami dzielą w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Państwa wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktują się Państwo z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
 • Możemy także przechowywać pliki cookies (ciasteczka) zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Ciasteczek

Dane osobowe jakie możemy od Państwa gromadzić poprzez Chat Bot’a

Podczas korzystania przez Państwa z Chat Bot’aprzetwarzamy następujące informacje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące przeglądarki i ruchu sieciowego.Więcej niezbędnych informacji dotyczących danych osobowych, będzie przetwarzanych przez System Śledzenia Kandydatów Amazon Salesforce, do którego zostaną Państwo przekierowani po kliknięciu na link do strony Amazon w oknie konwersacji Chat Bot’a.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Państwa preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Państwa prośbę lub pytania, kiedy się Państwo z Nami kontaktują;
 • aby wysyłać Państwu inne informacje - takie jak np. nadchodzące wydarzenia Adecco lub newslettery, które mogą być dla Państwa interesujące;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, odpowiadającą Państwa potrzebom;
 • aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w  sposób możliwie najefektywniejszy dla Państwa i Państwa urządzenia;
 • aby umożliwić Państwu skorzystanie z interaktywności naszej strony internetowej;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Państwa danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 • ·niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Państwa interesów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • wymagane w  przypadkachdopuszczonych prawnie , takich jak ujawnienie władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • ·niezbędne - w niektórych przypadkach - do wykonania zadań w interesie publicznym a w przypadkachgdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych - do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnianych w domenie publicznej;
 • wograniczonym zakresie , przetwarzane za Państwa zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby istotnie wpłynąć na Państwa sytuację.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Zależnie od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, okresy te przykładowo wynoszą:

 •  lata w związku  z możliwością dochodzenia roszczeń, gdy jesteście Państwo Klientami, Współpracownikami, bądź osobami zatrudnionymi przez wymienione grupy podmiotów;

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność realizacji naszych usług dla Państwa (iii)okres na jaki udzielili Państwo zgody, lub (iv) przepisy prawa.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz dostarczyć właściwe treści i/lub zasoby, ujawniamy Państwa dane podmiotom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia naszych usług. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Klientom Adecco:dane osobowe, które zbieramy od Państwa poprzez Chat Bot, udostępniamy naszemu klientowi – Amazon – aby Państwa proces aplikowania był jak najbardziej efektywny;
 • Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco). Lista spółek Grupy Adecco można znaleźć tutajtak abyśmy mogli Państwa lepiej obsługiwać,czy też lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby (np. gdy korzystają Państwo z formularzy kontaktowych);
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i pliki cookies

Gromadzimy dane o Państwa komputerze, w tym także (jeśli informacja jest dostępna) oadresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji. Są to dane statystyczne i nie identyfikują one Państwa ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać ogólne dane o korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookies pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookies na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek.

Jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami, to zalecamy, aby nie wybierać opcji „Zapamiętaj moje dane” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Jak wyjaśniliśmy w akapicie „Dzielenie się z podmiotami trzecimi”, dzielimy się Państwa danymi osobowymi z następującymi grupami podmiotów:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Państwa dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe podlegają należytej ochronie;
 • Klient Adecco –Amazon: Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo za pośrednictwem Chat Bot’audostępnimy firmie Amazon, aby ułatwić znalezienie najlepszej oferty pracy. Amazon będzie przechowywał te dane w chmurze Salesforce, o czym poinformuje Państwa w swojej Polityce Prywatności. 
 • Pozostałe spółki w ramach Grupy Adecco: podpisaliśmy porozumienie w Grupie Adecco celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą objęte odpowiednim poziomem ochrony;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Czy przesyłamy Państwa dane poza Polskę?

Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Państwa danych. Kraje te obejmują obszar EOG oraz Stany Zjednoczone.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do podmiotu trzeciego; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

Przysługujące prawa. Jak możecie Państwo uzyskać dostęp, poprawić i usunąć przekazane nam dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie Państwo zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 • Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteściePaństwo w stanie wykazać, że posiadane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie Państwo zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Adecco oceni, czy prośba może zostać zrealizowanauwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Państwa prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, Adecco usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod następującym adresem: iodo@adecco.com

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej  zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzaniedanych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Komunikacja marketingowa

Będziemy Państwu wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyrazili Państwo zgodę.

Komunikacja biznesowa. Jednakże jeżeli działają Państwo lub reprezentują przedsiębiorstwo, bądź inny podmiot publiczny lub prywatny – przekazujecie nam dane osobowe kontaktując się z nami jako Klient lub Potencjalny Klient. W tym przypadku, przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy o nasz uzasadniony interes, tj. poszerzenie bazy Klientów, oferowanie programów lojalnościowych oraz oferowanie usług obecnych i przyszłych, które mogą Państwa zainteresować.

Zwykle będziemy oferować pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania  danych osobowych, które muszą Państwo zaznaczyć, jeżeli wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Państwainformacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „wypisz się” lub „zrezygnuj”. Ponadto mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez iodo@adecco.com i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcą Państwo zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane iprosimy kierować do Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Europejskim 2 w Warszawie (00-844) Polska, lub na adres mailowy: iodo@adecco.com

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem iodo@adecco.com.

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem iodo@adecco.com

 

 

Polityka Prywatności

Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, (00-844), Warszawa (dalej „Adecco”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Poniższy spis treści pomoże Państwu przejść bezpośrednio do części, która Państwa interesuje.

 

Spis treści: 

Dane osobowe, które możemy od Państwa gromadzić poprzez Stronę 

Dane osobowe jakie możemy od Państwa gromadzić poprzez Chat Bot’a 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim 

Adresy IP i pliki cookies 

Gdzie Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane 

Czy przesyłamy Państwa dane poza Polskę? 

Bezpieczeństwo danych 

Przysługujące prawa. Jak możecie Państwo uzyskać dostęp, poprawić i usunąć przekazane nam dane osobowe? 

Komunikacja marketingowa 

Zmiany niniejszej Polityki 

Kontakt 

 

 

Dane osobowe, które możemy od Państwa gromadzić poprzez Stronę

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystaWykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzysta ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść. 
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”). Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami  koniecznymi aby obsługiwać Państwa zgłoszenie. Inne dane lub dane osobowe, którymi się Państwo z nami dzielą w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Państwa wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktują się Państwo z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
 • Możemy także przechowywać pliki cookies (ciasteczka) zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Ciasteczek

Dane osobowe jakie możemy od Państwa gromadzić poprzez Chat Bot’a

Podczas korzystania przez Państwa z Chat Bot’aprzetwarzamy następujące informacje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące przeglądarki i ruchu sieciowego.Więcej niezbędnych informacji dotyczących danych osobowych, będzie przetwarzanych przez System Śledzenia Kandydatów Amazon Salesforce, do którego zostaną Państwo przekierowani po kliknięciu na link do strony Amazon w oknie konwersacji Chat Bot’a.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Państwa preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Państwa prośbę lub pytania, kiedy się Państwo z Nami kontaktują;
 • aby wysyłać Państwu inne informacje - takie jak np. nadchodzące wydarzenia Adecco lub newslettery, które mogą być dla Państwa interesujące;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, odpowiadającą Państwa potrzebom;
 • aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w  sposób możliwie najefektywniejszy dla Państwa i Państwa urządzenia;
 • aby umożliwić Państwu skorzystanie z interaktywności naszej strony internetowej;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Państwa danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 • ·niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Państwa interesów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • wymagane w  przypadkachdopuszczonych prawnie , takich jak ujawnienie władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • ·niezbędne - w niektórych przypadkach - do wykonania zadań w interesie publicznym a w przypadkachgdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych - do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnianych w domenie publicznej;
 • wograniczonym zakresie , przetwarzane za Państwa zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby istotnie wpłynąć na Państwa sytuację.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Zależnie od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, okresy te przykładowo wynoszą:

 •  lata w związku  z możliwością dochodzenia roszczeń, gdy jesteście Państwo Klientami, Współpracownikami, bądź osobami zatrudnionymi przez wymienione grupy podmiotów;

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność realizacji naszych usług dla Państwa (iii)okres na jaki udzielili Państwo zgody, lub (iv) przepisy prawa.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz dostarczyć właściwe treści i/lub zasoby, ujawniamy Państwa dane podmiotom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia naszych usług. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Klientom Adecco:dane osobowe, które zbieramy od Państwa poprzez Chat Bot, udostępniamy naszemu klientowi – Amazon – aby Państwa proces aplikowania był jak najbardziej efektywny;
 • Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco). Lista spółek Grupy Adecco można znaleźć tutajtak abyśmy mogli Państwa lepiej obsługiwać,czy też lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby (np. gdy korzystają Państwo z formularzy kontaktowych);
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i pliki cookies

Gromadzimy dane o Państwa komputerze, w tym także (jeśli informacja jest dostępna) oadresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji. Są to dane statystyczne i nie identyfikują one Państwa ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać ogólne dane o korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookies pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookies na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek.

Jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami, to zalecamy, aby nie wybierać opcji „Zapamiętaj moje dane” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Jak wyjaśniliśmy w akapicie „Dzielenie się z podmiotami trzecimi”, dzielimy się Państwa danymi osobowymi z następującymi grupami podmiotów:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Państwa dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe podlegają należytej ochronie;
 • Klient Adecco –Amazon: Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo za pośrednictwem Chat Bot’audostępnimy firmie Amazon, aby ułatwić znalezienie najlepszej oferty pracy. Amazon będzie przechowywał te dane w chmurze Salesforce, o czym poinformuje Państwa w swojej Polityce Prywatności. 
 • Pozostałe spółki w ramach Grupy Adecco: podpisaliśmy porozumienie w Grupie Adecco celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą objęte odpowiednim poziomem ochrony;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Czy przesyłamy Państwa dane poza Polskę?

Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Państwa danych. Kraje te obejmują obszar EOG oraz Stany Zjednoczone.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do podmiotu trzeciego; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

Przysługujące prawa. Jak możecie Państwo uzyskać dostęp, poprawić i usunąć przekazane nam dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie Państwo zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 • Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteściePaństwo w stanie wykazać, że posiadane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie Państwo zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Adecco oceni, czy prośba może zostać zrealizowanauwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Państwa prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, Adecco usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod następującym adresem: iodo@adecco.com

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej  zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzaniedanych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Komunikacja marketingowa

Będziemy Państwu wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyrazili Państwo zgodę.

Komunikacja biznesowa. Jednakże jeżeli działają Państwo lub reprezentują przedsiębiorstwo, bądź inny podmiot publiczny lub prywatny – przekazujecie nam dane osobowe kontaktując się z nami jako Klient lub Potencjalny Klient. W tym przypadku, przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy o nasz uzasadniony interes, tj. poszerzenie bazy Klientów, oferowanie programów lojalnościowych oraz oferowanie usług obecnych i przyszłych, które mogą Państwa zainteresować.

Zwykle będziemy oferować pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania  danych osobowych, które muszą Państwo zaznaczyć, jeżeli wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Państwainformacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „wypisz się” lub „zrezygnuj”. Ponadto mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez iodo@adecco.com i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcą Państwo zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane iprosimy kierować do Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Europejskim 2 w Warszawie (00-844) Polska, lub na adres mailowy: iodo@adecco.com

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem iodo@adecco.com.

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem iodo@adecco.com

 

Lista plików Cookie

Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą chatbot - gdy jest odwiedzana przez użytkownika - prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej chatbot. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

 

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania chatbot i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane plikicookie

Okres

https://www.adecco-jobs.com/

.AspNetCore.Antiforgery.{random_text}

 

First Party

Session