Zásady používání souborů cookie | Adecco Amazon

Poslední aktualizace: May 2020

Pravidla pro cookies

Společnost ADECCO spol. s r. o., IČ 458 06 403, sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 („Adecco“ nebo „my“) má za cíl Vám poskytnout nejlepší online zkušenost při návštěvě internetové stránky adecco.cz (dále jen „Internetová stránka“). Za tímto účelem používáme naše vlastní cookies a standardní cookies třetích osob, abychom získali data o Vašem online chování, když navštívíte Internetové stránky, a rovněž sledujeme, jak často Internetovou stránku navštěvujete. Informace, které shromažďujeme, jsou anonymní a neidentifikují Vás jako jednotlivce, pokud nám neposkytnete Vaše informace vyplněním formuláře nebo prostřednictvím jiné pokročilé funkcionality nabízené na Internetové stránce. Pokud osobní informace shromažďuje Adecco, řídí se takové shromažďování našimi Pravidly pro ochranu osobních údajů, které najdete zde.

Co sledujeme

Na Internetové stránce nepoužíváme obtěžující cookies pro sběr Vašich osobních informací. Ke sledování Vašeho online chování a pro získání statistických informací na celkové úrovni používáme cookies třetích osob, které jsou standardní pro daný obor, jako je např. Google Analytics, následujícími způsoby:

  • Sledujeme počet návštěv na Internetové stránce, odkud každý návštěvník přišel (tj. internetovou stránku, kterou jste navštívili před návštěvou Internetové stránky) a kam každý návštěvník z Internetové stránky odešel (tj. internetovou stránku, kterou navštívíte po opuštění naší stránky).
  • Cookie je uložen na Vašem zařízení po dobu maximálně jednoho (1) roku, což je spojeno s vaší IP adresou. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš browser uchovává na Vašem zařízení. To nám umožňuje vysledovat, zda se na Internetovou stránku vrátíte.

Jak spravovat cookies

Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, budou naše systémy využívat soubory cookie pokaždé, když vstoupíte na tento web. Cookie preferenčním centru, ke kterému máte přístup prostřednictvím tohoto odkazu Cookies Settings, můžete spravovat své preference a povolit nebo odmítnout ukládání souborů cookie podle kategorie. Nezapomeňte, že pokud zakážete určité kategorie souborů cookie, nebudete mít přístup k určitým částem webu nebo nebudete moci používat jeho některé funkce.

Cookies třetích osob

Po dobu Vašeho prohlížení Internetové stránky si rovněž můžete povšimnout obsahu od třetích osob. Můžeme Vám rovněž nabídnout příležitost se zapojit a sdílet informace s jinými prostřednictvím sociálních sítí, jak jsou např. Facebook, Linkedln a Twitter. Tento obsah je přidán proto, abychom Vás mohli informovat o pečlivě vybraných informacích, které můžete považovat za relevantní nebo zajímavé; to však může způsobit, že tyto třetí osoby – provideři budou ukládat další cookies na Vašem zařízení, nad nimiž nebudeme mít kontrolu. Navrhujeme proto, abyste zkontrolovali internetové stránky takových třetích osob a jejich pravidla pro ochranu osobních údajů, tak abyste získali více informací o jejich cookies a o tom, jak je můžete spravovat.

Cookies používané na www.adecco-jobs.com

Prosím, klikněte na tento link odkaz pro získání více informací.

Internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Jestliže použijete odkaz na takové stránky, upozorňujeme, že tyto internetové stránky mají svá vlastní pravidla pro ochranu osobních údajů a pro cookies a že za tato pravidla nepřijímáme žádnou odpovědnost. Zkontrolujte prosím tato pravidla, dříve než poskytnete jakékoli osobní údaje těmto internetovým stránkám třetích osob.

 

Změny těchto pravidel

Podmínky těchto Pravidel se mohou průběžně měnit. Veškeré významné změny těchto Pravidel zveřejníme buď na této internetové stránce, nebo Vás budeme kontaktovat jinými komunikačními kanály.

Kontaktní údaje

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Pravidel jsou vítány a musí být adresovány na privacypolicy@adecco.cz.